vítejte ve STUDIJNÍ SEKCi

Ikigai v práci

pro každý den

online kurz | 4.-31.3.2024

VÍTEJTE VE STUDIJNÍ SEKCI

Ikigai v práci

pro každý den

ONLINE KURZ | 4.-31.3. 2024

Jak si ze spolupráce odnést maximum?

Rytmus kurzu Ikigai v práci

Během 4 týdnů spolu projdeme vybrané principy, jak si svou práci udělat více Ikigai.

Studium probíhá zde ve studijní sekci, každé pondělí ráno se vám otevře nové téma.

E-mailem vás budu průběžně informovat o všem důležitém.

Každou středu od 18:00-19:00 se potkáme na Q&Q ZOOMU (záznamy budou).

Naše interakce a diskuze probíhá v uzavřené fb skupince. Inspirujeme se a sdílíme.

Spolutvorba díky vaší zpětné vazbě v krátkém týdenním dotazníku, užitečná i pro vaše uvědomění.

úvod

Vítejte v kurzu

Krásný den, srdečně vás vítám v kurzu <3

Záměrem kurzu je podporovat vás, přinášet podněty tak, abyste si vybrali, co je pro vás užitečné pro to, abyste cítili více radosti a naplnění ve své práci a podporovali v tom druhé, a to udržitelně a laskavě k sobě.

Čeká nás čtyřtýdenní dobrodružství, každý týden má své téma a svůj záměr, ale vzájemně na sebe navazují. Doporučuji postupovat krok za krokem tak, jak jdou za sebou.

Každý modul také obsahuje akční kroky nebo cvičení, které vám pomohou své Ikigai v práci mapovat a rozvíjet nové dovednosti, všímavosti a perspektivy.

Uvelebte se, dopřejte si nerušený prostor, šálek oblíbeného nápoje a šup na to. Video si průběžně zastavujte, jak budete potřebovat. Zapisujte si a tvořte.

#kreativní tvůrce

týden 1

Objevujeme

radost, smysl, naplnění... v každodenních maličkostech

#1 NÁMLUVY S Ikigai

Japonská inspirace od dlouhověkých: Ikigai jako důvod, proč ráno s chutí vstávat z postele i v pozdním věku. 5 pilířů Ikigai pro dlouhý život.

Západní pojetí - diagram Ikigai, praktický pomocník pro mapování rovnováhy.

Můj příběh s Ikigai - čím si mě získalo a proč Ikigai v práci?

A jaký je váš příběh s Ikigai?

Vaše akce: seznamte se s Ikigai: vyhledejte články, diskutujte s přáteli či s Chatem GPT o Ikigai a napište si slova, která s vámi rezonují = co je Ikigai v práci pro vás?

#2 mapujeme

Začneme si mapovat vaše Ikigai v práci - na co se teď potřebujete zaměřit nejvíc? Co vám dává energii, přináší radost, naplňuje vás, cítíte, že je vaše místo?

Věnujeme se sebepoznání - co skutečně ve vaší práci milujete? Co vám jde lehce, v čem vynikáte?

Vaše akce: s pomocí "kola Ikigai práce" rozděleného aspoň do 8 výsečí se zamyslete a vypište do výsečí, jaké aspekty potřebujete v práci žít/mít naplněné, aby vás práce vyživovala a živila? Můžete si změřit od 0 do 10, na kolik to teď v práci žijete, a jaká je vaše ideální představa.

Vaše akce: z těch více slov, co je pro vás Ikigai v práci vyberte jedno či dvě, na které se zaměříte tento měsíc.

#3 ikigai ano, ikigai ne

Pozorujeme, navnímáváme...

Z Ikigai pilířů se zaměříme na tyto dva: radujte se z maličkostí a buďte co nejvíc tady a teď.

#oslavujeme malé kroky #oslavujeme pomíjivost
#přijímáme změn #vnímat všemi smysly #jako poprvé
#buďme zvídaví jako děti

Vaše akce: mapujte si během následujících dní, co vnímáte jako své "Ikigai v práci ANO" a co jako "Ikigai v práci NE", zapisujte si to.

dotazník #1

Jaké poznatky si odnášíte z této lekce? Co vás zajímá na té příští? Děkuji za váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.

Zároveň vás zvu do soutěže o 60min koučovací 1:1 sezení se mnou. Více info v dotazníku.

týden 2

ROZVÍJÍME SE

JAK pracovat a rozvíjet se... s radostí, UDRŽITELNĚ a laskavě k sobě... BEZ ZAHLCENÍ

#1 ROZVOJ A HARMONIE

Řekneme si, jak se rozvíjet poikigajsku aneb aktivní myslí k dlouhověkosti 🙂

Z Ikigai pilířů si povíme samozřejmě o harmonii a udržitelnosti a jak o ně v práci pečovat.

Jak pracovat s energií v rámci řízení projektů, jak si dobíjet baterky.

#PO STOPÁCH ENERGIE #MOTIVACE #VÁŠEŇ A ZÁJEM #CO TEĎ POTŘEBUJI #JINAK #HREJME SI #PÉČE O SEBE #LADÍCÍ KOMUNITA #O 1 % #RADOST Z PROCESU #PROJEKT Z NADHLEDU #DÁVÁM SE NA PRVNÍ MÍSTO #PŘEDÁVÁM ODKAZ

Vaše akce: jaký princip pro udržitelný rozvoj vnímáte pro vás teď jako nejvíc užitečný a pozvete jej do praxe?

#2 MAPUJEME ZAHLCENOST

Zahlcenost, tu můžeme každý vnímat různě a z něčeho jiného. Dala jsem dohromady několik základních typů, se kterými se setkávám u svých klientů nebo mám osobní zkušenost.

Např.: MÁM TOHO MOC, MÁLO VYŽIVUJÍCÍHO, BOJÍM SE NĚCO PUSTIT, CELÝ PROCES, PERFEKCIONISMUS, NEROVNOVÁHA, TÉMA NENÍ MOJE, RUTINA, FLOW, PŘÍLIŠ ZMĚN

Poznali jste se v některém z příkladů nebo jste si "diagnostikovali" svůj extra typ? Posdílejte s námi ve fb skupince či na zoomu.

Dále si zmapujeme, jací jsou vaši "poháněči" - vzorce, které vás do zahlcení dostávají, a stanovíme si naopak "pomocníky", které vám v dané (a většinou opakující se) situaci budou užitečnější.

Vaše akce: napište si větu (či více vět), která se vám honí hlavou - co vás pohání do toho se (znovu?) zahltit? Na kolik let se v tu chvíli cítíte? A jak byste tohoto vnitřního poháněče, ten váš vnitřní hlas/pocit, pojmenovali?
K dané větě pak připište novou větu, která vám bude v tu chvíli užitečná a podporující. Jak byste tohoto nového vnitřního parťáka pojmenovali?

Vaše akce: podívejte se na vaše KOLO Ikigai práce z 1. lekce a příp. Ikigai ANO a Ikigai NE - jak to souvisí s vaší zahlceností? Co vám z toho vychází? Na co si třeba potřebujete dávat víc pozor? Co/kdo vám v tom může pomoci?

#3 Ikigai a efektivita

Tipy, co nám pomohou k efektivitě a zmírnit zahlcení: jak využívat naše dary a zdroje k dosažení stanovených cílů efektivně a udržitelně.

Pyramida pro rozvoj - vnímáme dlouhodobou podstatou (co je naše esence) vs. střednědobé hledisko a co je tady a teď.

Jak se SOUSTŘEDIT CÍLEVĚDOMĚ na NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOL? aneb jak 1) řídit pozornost a využívat naše dary a talenty, 2) mít jasný cíl a 3) prioritizovat.

#PERFEKCIONISMUS JAKO DAR #MULTIPOTENCIONALITA #KONKRETIZACE CÍLŮ #MINIMÁLNÍ MINIMUM #20/80 #ŘÍZENÍ ČASU A POZORNOSTI #PARADOX ZMĚNY #MÁŠ NA MÍŇ #START-STOP-KEEP #PRIORITIZACE: DŮLEŽITÝ VS URGENTNÍ #JAK NA FLOW

Vaše akce: z tipů ve videu vyberte 1-2, které zavedete do praxe. Můžete si se mnou udělat úsečku na perfekcionismus (můžete ji využít i pro jiného poháněče).

Vaše akce: jakou jednu činnost pustíte/přestanete dělat? Může vám pomoci START-STOP-KEEP z videotutoriálu.

Vaše akce: jaký nejdůležitější úkol/projekt vás teď čeká? Dopřejte si pro něj prostor a zajistěte kvalitní podmínky pro co nejméně rušenou práci: zapište do diáře důležité termíny, domluvte prostor, zapojení druhých, věnujte pozornost tomu, jak potřebujete pracovat s energií PŘED - V PRŮBĚHU - PO UKONČENÍ úkolu/projektu. Čím se budete zazdrojovávat?

dotazník #2

Jaké poznatky si odnášíte z této lekce? Co vás zajímá na té příští? Děkuji za váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.

A pokračujeme v soutěži o 60min koučovací 1:1 sezení se mnou 😀

týden 3

transformujeme

JAK být TVŮRCEM = AKTIVNĚ TVOŘIT, v souladu s našimi hodnotami, ABY NÁM TO DÁVALO SMYSL A BYLO NÁM V TOM DOBŘE

#1 mapujeme hodnoty

Shrneme si, co potřebujeme pro to, abychom byli aktivními tvůrci - dary a radosti jsme zjišťovali v předchozích lekcích, v této se věnujeme MOTIVACI a důležitou roli zde hrají právě HODNOTY V PRÁCI.

Hodnoty si spolu ZMAPUJEME KROK ZA KROKEM - např. které vás napadnou jako první? Které jsou ty vaše - autentické? Které vás nejvíc vyživují (můžete mrknout do svého KOLA Ikigai práce) a které vás podpoří v laskavosti?

Provedu vás dalšími otázkami k hodnotám a smyslu v práci. Jaký odkaz po sobě třeba chcete zanechat?

Vaše akce: z našeho mapování si vyberte 3-4 hodnoty, které vnímáte ve vaší práci jako vaše zásadní. Můžete si je připsat do svého KOLA Ikigai práce. Ke každé hodnotě si napište počet bodů od 0-10, jak ji teď v práci žijete/máte naplněnou. Vyberte si jednu z nich, u které se teď chcete posunout blíže k 10 a zvolte, jaký jeden malý krok dnes/zítra můžete udělat?

#2 aktivní tvůrce

Kdo je tvůrce? Jak se chová, jak smýšlí, jak mluví...?

Na co zaměřit pozornost, aby to vedlo ke kýženým změnám? Co skutečně mohu ovlivnit na 100 %? Povíme si o ZÓNĚ ZÁJMU a ZÓNĚ VLIVU, o energii, rozhodování a odpovědnosti.

Uvedeme si konkrétní příklady, jak se POMOCÍ SLOV (NE)PODPOROVAT K ÚSPĚCHU.

Jak můžeme TRANSFORMOVAT, FORMOVAT svou kariéru, svůj pracovní život? Aneb DESATERO tvůrce: #HODNOTY A VÁŠNĚ #JASNÉ CÍLE #PROAKTIVITA #ODPOVĚDNOST #ODOLNOST A FLEXIBILITA #ROZVOJ #OTEVŘENOST ZMĚNÁM A PŘÍLEŽITOSTEM #SEBEREFLEXE A ZPĚTNÁ VAZBA #PÉČE O VZTAHY #SDÍLENÍ A PODPORA

Vaše akce: máte něco, s čím už nějakou dobu chcete začít? Možná jste si to i napsali minulý týden ve START- STOP-KEEP cvičení - zvolte si tam jeden jediný, úplně malinkatý cíl (pozor na další a další, skryté cíle a podcíle ;))

Vaše akce: ZAČNĚTE - jděte do akce (#PŘESTAŇTE HLEDAT, ZAČNĚTE TVOŘIT).

#3 Laskavé hranice

Hodnoty nás propojují s druhými, dávají ODVAHU postavit se za sebe, určovat naše HRANICE jako takový náš FILTR - kde nás to vyživuje, kde už vyčerpává.

Povíme si o OBĚTI a TVŮRCI, jaké jsou jejich pocity, smýšlení a přesvědčení?

Co nám pomůže hranice VNÍMAT? #SIGNÁLY TĚLA #NASLOUCHÁNÍ #OTOČENÍ ROLÍ #ZÓNA VLIVU

Co nám pomůže hranice NASTAVOVAT a taky RESPEKTOVAT? #ČITELNOST #JASNOST #KONZISTENTNOST #DOTAZOVÁNÍ #NASTAVENÍ PŘEDEM #VYBÍRÁME SI #JINAKOST #DŮSLEDNOST A PEVNOST #CO PROSPÍVÁ NAŠEMU VZTAHU DLOUHODOBĚ

Vaše akce: jak se zapojíte do projektu, spolupráce či vztahu? Můžete si se mnou udělat úsečku - na kolik % se cítíte teď a na kolik % chcete být skutečně angažováni? Jak pojmenujete vaši v tom?

#4 LASKAVÁ KOMUNIKACE

Jak laskavě komunikovat naše potřeby a hranice?

Věnovat pozornost neverbální komunikaci = JAK to říkám, tón hlasu, postoj těla... mluvit klidně, přátelsky, ale jasně.

EMPATII raději využívat ve PROSPĚCH VZTAHU (ne ve prospěch druhého, třeba i na úkor nás). JINAKOST jako prostor pro obohacení. Jak to mám JÁ?

Jsme rovnocenní PARTNEŘI aneb #JÁ JSEM OK, TY JSI OK. #OMLOUVÁM SE vs JE MI LÍTO.

TIPY jak si ZAMILOVAT NE - trénujme to jako sval. Přijímejte jej s láskou a říkejme ho jako běžné slovo. Vysvětlení až jako projev velkorysosti

Vaše akce: trénujte NE - dostávejte se do situací, kde vám někdo řekne ne, co nejčastěji to půjde. Přijímejte to s láskou. Trénujte to a zařaďte mezi běžná slova (abyste mu nepřikládali až takovou váhu a nenechávali jen jako "zbraň nejvyššího kalibru"). Zapisujte si, kdykoli jste řekli ne klidně a laskavě. Bravo!

dotazník #3

Jaké poznatky si odnášíte z této lekce? Co vás zajímá na té příští? Děkuji za váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.

A pokračujeme v soutěži o 60min koučovací 1:1 sezení se mnou 😀

týden 4

PROŽÍVÁME ikigai

PROŽÍVÁME IKIGAI v práci: UKOTVUJEME SE V SOBĚ, pečujeme o vztahy a pracovní prostředí

#sebehodnota, money mindset

Od 15:25 si můžete pustit malý bonus na téma SEBEHODNOTA. A přidávám pár tipů k money mindsetu a cenotvorbě - jak s tím pracuju já.

Např.: smysluplná cena (jak dlouhá je skutečně moje celá sekvence pro klienta?), jaká cena mi dává energii, kolik platím já za podobné služby, nechtít slevu od přátel, jakou zprávu dávám klientům dlouhodobě, komunikovat dopředu, ať klient může udělat informované rozhodnutí.

#1 ukotvení v sobě

Prozkoumáme, jak se SEBEDŮVĚRA, SEBELÁSKA, SEBE-VĚDOMÍ A SEBEHODNOTA promítají do našeho profesního života. Jak opakovaně překonáváme překážky? A co nám může pomoci vztah se sebou upevnit.

Např.: práce s hlasem, vzpřímené držení těla, magie se slovy, nesoudit, vymazat "dobře x špatně". SEBELÁSKA jako klíč k dlouhodobému, udržitelnému úspěchu.

SEBE-VĚDOMÍ aneb být si vědom/a sebe, svých silných i slabých stránek a přijímat je. Pojďte se mnou do MINIŠKOLY SEBE-OCENĚNÍ a krok za krokem trénujte oceňování sebe i druhých.

Vaše akce: Podobně jako znáte to do list, můžete si psát TO CELEBRATE LIST - seznam malých oslav, kdykoli ucítíte v práci radost, něco se vám povede, nebo i nepovede a jdete dál. Radujme se z chyb i malých radostí.

Vaše akce: Zabalte si pro sebe malý dárek a vymazlete si kartičku s osobním vzkazem.

Vaše akce: Nechte se provést a napište si sebe-vědomovou větu: I když..., i přesto...

MINIŠKOLA SEBE-OCENĚNÍ: Pojďte se mnou krok za krokem trénovat oceňování sebe i druhých.

#sebehodnota, money mindset

Od 15:25 si můžete pustit malý bonus na téma SEBEHODNOTA. A přidávám pár tipů k money mindsetu a cenotvorbě - jak s tím pracuju já.

Např.: smysluplná cena (jak dlouhá je skutečně moje celá sekvence pro klienta?), jaká cena mi dává energii, kolik platím já za podobné služby, nechtít slevu od přátel, jakou zprávu dávám klientům dlouhodobě, komunikovat dopředu, ať klient může udělat informované rozhodnutí.

#2 ikigai ve vztazích

Z Ikigai pilířů si řekneme více o UVOLNIT SE, OSVOBODIT SE od sebe, zkrátka být #JAKO ČISTÝ LIST PAPÍRU a #NEBRAT SE TAK VÁŽNĚ. #HUMOR jako dar.

Jakých 5 lidí kolem sebe mám - věří ve mně a podporujeme se? Kdo je mým parťákem pro změnu, pro žití Ikigai v práci?

JOB CRAFTING a nové profese. Jak by zněla vaše Ikigai vizitka (jakou profesi, označení byste tam chtěli mít)?

Pusťte k sobě ANO od druhých aneb jak nestavět hranice pozornosti a péči od druhých, jak si nechat pomoct, zapojit druhé a podpořit VZÁJEMNOST.

Jak nám v DELEGOVÁNÍ může pomoci IKIGAI? #sledujte, co opravdu pustit a co si nechat #podporujte růst a rozvoj #podněcujte ke spolupráci #zvídejte k inovaci. Tip na závěr: #nechte pracovat váš tým - jako lídr mluvte poslední.

Vaše akce: Jakou aktivitou podpoříte Ikigai v práci s vašimi kolegy/týmem?

Vaše akce: trénujte zapojení druhých, žádejte o pomoc/ součinnost, užívejte si vzájemnosti.

#IKIGAI PROSTŘEDÍ V ONLINE

Od 15:05 se věnuji ONLINE OFFICE - jak vnést více pohody, nastavit hranice klientům a kolegům v online prostředí.

Povíme si, jak se nenechat rozptylovat, jak respektovat "pracovní dobu" a důkladně pracovat s REZERVOU - v diáři i rezervačním systému. Pečujte o své online prostředí - přehodnoťte své kontakty, udělejte si pořádek na sociálních sítích, jaké skutečně chcete udržovat vztahy? Jak vypadá vaše plocha a uspořádání v PC? #TIP: snižte počet otevřených oken a panelů v prohlížeči na efektivní minimum.

#3 kancelářský zen

Jak si tvořit a přetvářet svůj pracovní prostor, aby byl více Ikigai. Co vám pomáhá v tom cítit v práci pohodu, soustředit se, užívat si spolupráci? #SLADĚNÍ PROSTŘEDÍ

HOME OFFICE aneb jak sladit pracovní život a osobním rytmem mým i mých blízkých - jaké jsou vaše výhody, že pracujete doma? Řekneme si pár tipů, jak být více čitelní. Jak komunikovat s klienty.

Když PRACUJEME SAMI dlouhodobě - co může pomoci v motivaci, pohodě a jak mít strukturu? #malé rituály pro laskavý řád #oddělení pracovní části od osobní (místní i časové) #připojení ke komunitě #buďte vidět ve své expertize dlouhodobě a nechte pracovat klienta - ať si vás najde.

OFFICE A OPEN OFFICE - využijte možnosti na maximum, kdy se hodí být k dispozici a mít interakci s kolegy, kdy naopak sami? Jak si můžete udělat spolupráci více Ikigai? Povíme si pár tipů a určitě vás napadnou další...

Vaše akce: Představte si, jak by vypadala taková ideální schůze s kolegy. Napište si, jak můžete další schůzi organizovat či se na ní aspoň podílet - jak do ní můžete vnést více radosti?

Vaše akce: Jakou jednou radostí si zkrášlíte, zpříjemníte váš pracovní prostor?

#IKIGAI ONLINE PROSTŘEDÍ

Od 15:05 se věnuji ONLINE OFFICE - jak vnést více pohody, nastavit hranice klientům a kolegům v online prostředí.

Povíme si, jak se nenechat rozptylovat, jak respektovat "pracovní dobu" a důkladně pracovat s REZERVOU - v diáři i rezervačním systému. Pečujte o své online prostředí - přehodnoťte své kontakty, udělejte si pořádek na sociálních sítích, jaké skutečně chcete udržovat vztahy? Jak vypadá vaše plocha a uspořádání v PC? #TIP: snižte počet otevřených oken a panelů v prohlížeči na efektivní minimum.

dotazník #4

Jaké poznatky si odnášíte z této lekce? Co si odnášíte z celého kurzu? Součástí čtvrtého dotazníku je také vaše REFERENCE. Děkuji za váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.

A pokračujeme v soutěži o 60min koučovací 1:1 sezení se mnou 😀

závěr

Slovo závěrem

BLAHOPŘEJU, ŽE JSTE SI VĚNOVALI ČAS A POZORNOST A DOŠLI JSTE AŽ SEM!

Jaká je vaše filosofie pro Ikigai v práci každý den?

Spolu si na závěr shrneme pár tipů: Nedělejte si starosti a mějte otevřené srdce, nechte plavat minulost a těšte se z přítomnosti, dopřávejte si prostor pro sebe a vaše blízké, využívejte vaše smysly, dělejte něco i rukama, vychutnávejte si jídlo a...usmívejte se 🙂

#ČÍM STARŠÍ, TÍM SILNĚJŠÍ <3

Sdílejte s námi ve skupině

Máte aha momenty, zkušenosti, zážitky, malé kroky k oslavě? Sdílejte s námi ve fb skupině. Zapojte se do diskuze a inspirujte ostatní, co vám třeba pomohlo či fungovalo nebo si přijďte pro podporu. Ve fb skupině najdete také záznamy našich středečních Q&Q ZOOMů.

Sdílejte s námi ve fb skupině

Máte aha momenty, zkušenosti, zážitky, malé kroky k oslavě? Sdílejte s námi ve fb skupině. Zapojte se do diskuze a inspirujte ostatní, co vám třeba pomohlo či fungovalo nebo si přijďte pro podporu. Ve fb skupině najdete také záznamy našich středečních Q&Q ZOOMů.

Q&Q ZOOMY

Každou středu podvečer se po dobu čtyř týdnů budeme potkávat živě na ZOOMU. Čeká vás inspirace, sdílení, motivace, prohlubování daného tématu a otázky na vaše otázky 🙂 Rezervujte si termíny ve vašem diáři. Zapište se k událostem ve fb skupině, kde také najdete informace a pozvánky. Záznam z Q&Q ZOOMŮ najdete pak vždy v dané lekci a taky ve fb skupince, kam to živě sdílíme.

Meeting ID: 871 9341 5223       Passcode: 065723

Extra ZOOM "OSLAVA"

Srdečně vás zvu na náš závěrečný extra ZOOM. Projdeme spolu váš posun, zastavíme se a hlavně to OSLAVÍME. Vylosuji výherce koučovacího sezení a bude prostor pro vaše případné dotazy k tématům v kurzu, či k zákulisí jeho tvorby, pokud vás to zajímá. A mnoho dalšího. Rezervujte si termín ve vašem diáři. Záznam bude, ale naživo bude ta nejlepší atmosféra 🙂

Meeting ID: 871 9341 5223       Passcode: 065723

japonská inspirace dlouhověkých

Ikigai

Japonské slovo „Ikigai“ se dá volně přeložit jako „důvod žít“ nebo „mít hodnotu pro život“. Je o malých každodenních radostech, které nás vyživují. Je o pocitu naplnění, smyslu, užitečnosti pro sebe i druhé. Že jsme na svém místě. Slovo je spojované s japonským ostrovem Okinawa, který je proslulý velkým počtem sto- a víceletých lidí. Z výzkumů dlouhověkosti vyplývá, že jejich receptem je kromě lehké stravy, přiměřeného pohybu a odpočinku právě jejich osobní ikigai a smysl pro společenství.

Kurzem vás provází

Ing. Jitka Tůmová, certifikovaná životní, profesní a Ikigai koučka, mentorka koučů ve výcviku Ikigai, facilitátorka workshopů pro rozvoj týmů a firemní kultury. Mám přes 20 let zkušeností z firemního prostředí. Působila jsem jako šéfka komunikace a marketingu, tisková mluvčí a interní koučka.

Certif. Gestalt koučink, Ikigai koučink, NLP practitioner (neurolingvistické programování), VŠ ekonomika a management (marketingová komunikace)

praktické info

Tady pár odpovědí

Startujeme v pondělí 4. března. Kurz bude probíhat 4 týdny od 4. do 31. března 2024 a bude kompletně online. Připojit se tak budete moci odkudkoli a kdykoli. Detailní informace pošlu s předstihem.

Na studium a praxi se mnou počítejte cca 1-2 hodiny týdně. Hlavní je váš trénink, trénink, trénink 🙂

Jedná se o první, pilotní běh kurzu, který budeme tvořit společně – díky vašim zpětným vazbám.

Propojme se online

Provozovatel

Ing. Jitka Tůmová 
IČ: 01860585

Zapsána v živ. rejstříku Úřadu MČ Praha 10

Jak moc laskavě si nastavujete hranice?

Zmapujte si se mnou v dotazníku.

hranice